Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa mới trong CRM

Người dùng Bitrix24 thân mến,

Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng có một số quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa mới mà chúng tôi đã thêm vào Bitrix24 CRM của bạn. Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa mới này sẽ giúp bạn tự động hóa quy trình CRM hàng ngày của mình và làm cho các quy trình CRM hàng ngày trở nên dễ dàng và thú vị hơn!

Các quy tắc tự động hóa mới bao gồm:

+ Thay đổi người quan sát

+ Thông tin nhân viên

+ Tạo, chỉnh sửa, đọc mục danh sách

Trình kích hoạt mới:

+ Thay đổi người có trách nhiệm

+ Thay đổi lĩnh vực

+ Thanh toán đơn đặt hàng

+ Thay đổi trạng thái nhiệm vụ

Để biết thêm thông tin về các quy tắc và trình kích hoạt với ảnh chụp màn hình và chi tiết, vui lòng xem bài viết này .

Hãy để hệ thống tự động hóa trong khi bạn có nhiều thời gian và năng lượng hơn để lo những việc lớn hơn! 

Trân trọng, 
nhóm Bitrix24 của bạn