Cách thu hút phản hồi của khách hàng – 5 quy tắc vàng cần tuân thủ

Việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của bạn đã đủ vững chắc, nhưng bản năng doanh nhân của bạn đang mách bảo bạn rằng nó có thể tốt hơn? Hãy lắng nghe họ và bạn sẽ sớm nhận ra rằng cách tốt nhất để cải thiện doanh nghiệp của bạn là lắng nghe cả khách hàng của bạn.

Xem thêm

Phần mềm CRM là gì?

Phần mềm CRM (phần mềm quản lý quan hệ khách hàng) là một công cụ được thiết kế để giúp tổ chức của bạn mang đến cho khách hàng trải nghiệm độc đáo và liên tục, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt hơn bằng cách cung cấp thông tin hoàn chỉnh về mọi tương tác của khách hàng, theo dõi doanh số, sắp xếp và ưu tiên các cơ hội của bạn và tạo điều kiện hợp tác giữa các nhóm khác nhau.Xem thêm

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa mới trong CRM

Người dùng Bitrix24 thân mến,

Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng có một số quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa mới mà chúng tôi đã thêm vào Bitrix24 CRM của bạn. Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa mới này sẽ giúp bạn tự động hóa quy trình CRM hàng ngày của mình và làm cho các quy trình CRM hàng ngày trở nên dễ dàng và thú vị hơn!Xem thêm