Cách thu hút phản hồi của khách hàng – 5 quy tắc vàng cần tuân thủ

Việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của bạn đã đủ vững chắc, nhưng bản năng doanh nhân của bạn đang mách bảo bạn rằng nó có thể tốt hơn? Hãy lắng nghe họ và bạn sẽ sớm nhận ra rằng cách tốt nhất để cải thiện doanh nghiệp của bạn là lắng nghe cả khách hàng của bạn.

Xem thêm