Course Category: Digital Marketing

 • KINH DOANH TRỰC TUYẾN

  by Mack Viet
  0 Bài họctrong

  Bắt đầu khóa học miễn phí của chúng tôi để khám phá những gì cần thiết để bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp trực tuyến thành công. Bạn cũng sẽ học cách xây dựng sự hiện diện kỹ thuật số, sử dụng thương mại điện tử, giữ cho doanh nghiệp an toàn trước tin […]

 • CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ

  by Mack Viet
  17 Bài họctrong

  Tiếp thị kỹ thuật số là việc sử dụng Internet, thiết bị di động, phương tiện truyền thông xã hội, công cụ tìm kiếm và các kênh khác để tiếp cận người tiêu dùng. Một số chuyên gia tiếp thị coi tiếp thị kỹ thuật số là một nỗ lực hoàn toàn mới đòi hỏi một […]